IK BEN DE SCHEPPER VAN MIJN WERKELIJKHEID. ALS IK ZO KRACHTIG BEN DAT IK DIT HEB KUNNEN CREËREN, BEN IK OOK IN STAAT OM IETS ANDERS TE CREËREN!

Mijn AAnpak

Samen met u probeer ik duidelijkheid te scheppen in het hoe en waarom van uw klachten. Veel mensen kunnen niet zo gemakkelijk vertellen wat er aan de hand is. 
U voelt wel onvrede, maar het is u niet zo duidelijk waaraan het ligt. Er kunnen conflicten op het werk zijn, spanningen in familie of eigen gezin, moeilijkheden in uw relatie of u kunt zelf altijd maar druk in uw hoofd zijn en u kunt misschien allerlei vage lichamelijke klachten hebben. Het zal van de ernst en de ontstaansgeschiedenis van de klachten afhangen of u bij mij in de specialistische zorg terecht kan (zie financiering van de Specialistische GGZ). Als u eenmaal bij mij in zorg komt, ga ik met u uitzoeken wat u voor uitkomst van de therapie in gedachten heeft. Hoe wilt u dat uw leven er uit ziet, wanneer u de behandeling beëindigd heeft? Wat is er dan anders? Hoe kijkt u dan naar uw omgeving (werk, familie, gezin, partner) en hoe zien anderen u dan? Als u rustig in uw hoofd bent, wat wilt u dan dat u anders doet dan u nu doet?

Stappenplan

Hele concrete doelen stellen we samen op. U weet waaraan gewerkt gaat worden en 1 x per 6 weken kunnen we toetsen of er ook werkelijk verbetering richting het gewenste doel gaande is.  Zo niet,  dan volgt bijstelling van het behandelplan. Een behandelplan maak ik na de eerste intakegesprekken (+/_ 4). Daarin staat hoe ik als behandelaar aankijk tegen de ontstaansgeschiedenis van uw klachten, welke factoren maken dat uw klachten niet vanzelf verdwijnen (functie van de klachten) en met welke behandeling ik denk de door u gestelde doelen te behalen.  Alleen na uw akkoord wordt dit plan onze leidraad. Het kan voorkomen dat er ondersteuning van medicatie nodig is. Deze zorg kan ik niet verlenen, maar ik werk daarvoor samen met een psychiater in de stad.

 

Methodieken 

Cognitieve therapie
Gedragstherapie
Schema therapie
EMDR
Oplossingsgerichte therapie
Positieve psychologie