Beroepscode

Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. U kunt de beroepscode vinden op de website van de LVVP.

In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dat betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de weet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Als u om de een of andere reden niet tevreden bent over de behandeling, is het belangrijk dit met mij te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of heeft u het gevoel dat uw behandeling in een impasse terecht is gekomen.  Het bespreken van deze dingen klaart de lucht en geeft opening voor verandering. In het geval dat u er met mij niet uitkomt is er door de beroepsvereniging voorzien in een klachtenregeling. In eerste instantie wordt geprobeerd via een bemiddelaar tot een oplossing te komen. Als dat niets zou opleveren kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de LVVP.