Mijn AAnpak

Na een uitgebreide intake van +/- 4 gesprekken maak ik als behandelaar een (voorlopig) behandelplan.  Daarin kan de cliënt zien hoe ik als behandelaar aankijk tegen de ontstaansgeschiedenis van de klachten/ het gedrag (welke schema’s cliënt ontwikkeld heeft), de invloed van de klachten/het gedrag op de verschillende levensgebieden(werk, relatie, vrienden) en vise versa  (context), welke factoren de klachten in stand houden (functie van de klachten)en hoe het leven er uit zal komen te zien wanneer  de klachten er niet meer zijn (positieve psychologie).

Het laatste is vooral belangrijk om cliënt te helpen een of meerdere behandeldoelen te formuleren, die gedurende de behandeling steeds geëvalueerd kunnen worden.

Dit behandelplan kan pas tot behandeling leiden, wanneer  de cliënt zich voldoende gekend en begrepen voelt, zelf de behandeldoelen heeft gekozen, de moed vat om de behandeling aan te gaan en het plan geaccordeerd heeft.

Het gaat in mijn praktijk om Specialistische GGZ, d.w.z .dat de klachten niet in de basis-GGZ konden worden opgelost of dat er direct naar de Specialistische GGZ is verwezen.

Het kan voorkomen dat er ondersteuning van medicatie nodig is.

Deze zorg kan ik niet verlenen, maar ik werk daarvoor samen met een psychiater in de stad.


IK BEN DE SCHEPPER VAN MIJN WERKELIJKHEID. ALS IK ZO KRACHTIG BEN DAT IK DIT HEB KUNNEN CREËREN, BEN IK OOK IN STAAT OM IETS ANDERS TE CREËREN!
— Juul ten Berg