Voorwaarden en regelingen

Financiering van specialistische GGZ

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeringen en wordt daarmee geheel vergoed.Wel moet iedereen een eigen risico betalen voor alle vergoedingen uit het basispakket gezamenlijk.Grote veranderingen in de gezondheidszorg maken dat de verwijzingen vanaf01-01-2014 aan veel striktere eisen moeten voldoen.Er is geen sprake meer van 1e lijns en 2e lijns Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Men spreekt nu van de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ).

Om in aanmerking te komen voor een behandeling, die door de ziektekosten verzekering vergoed wordt, is het noodzakelijk om de aanmelding voor psychotherapie via de huisarts te laten verlopen.  De Huisarts en/of de Praktijkondersteuner van de huisarts(POH) zal in een gesprek bekijken voor welke behandeling u in aanmerking komt. Het uitgangspunt voor de behandeling zal steeds zijn: zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. Na deze screening door de Huisarts en/of zijn vervanger kan er een verwijzing volgen naar de psychotherapeut.

Voor verdere informatie verwijs ik naar de website van mijn beroepsvereniging de LVVP (Landelijke Vereniging voor Psychologen en Psychotherapeuten).

Lees ook:  LVVP folder voor cliënten


Zorgverzekeraars

Ik heb contracten met de volgende zorgverzekeraars:

Achmea / CZ / Multizorg / VGZ / de friesland / dsw.

De kosten van uw behandeling worden via deze contracten rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd. De kosten worden met uw eigen risico verrekend indien het maximum van uw eigen risico nog niet bereikt is door andere aan u bestede zorgkosten.

De zorgverzekeraars vergoeden geen ‘no show’. Indien u niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) heeft afgezegd, ben ik genoodzaakt deze afspraak bij u in rekening te brengen. Deze factuur dient u zelf te betalen en kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.